Tuesday, April 14, 2009

Niagara Falls - మా నయాగరా ట్రిప్ అండ్ Elections 2009

లొకేషన్:- ఫిల్లి 2 నయాగరా ఫాల్స్..

సమయం:- ఈనాటి మన దేశ రాజకియాలు ఆనాటి మా నయగరా ట్రిప్ ని గుర్తుకు తెచ్చిన వేల...

లాస్ యేంజెల్స్ నుంచి అనిల్ గాడు,నార్త్ కెరొలినా నుంచి కామెష్ మరియు అనిల్ మిత్రుడు హరీష్ వచ్చి దిగబడ్డారు ఫిల్లికి.మూడు రొజులలో నివ్ యార్క్ నుంచి నయగరా ఫాల్స్ వరకు చూసేయాలన్నాడు అనీలు...


మొదట రెంటల్ కార్ అనుకున్న ఆకరి నిమిషం లో అప్పటికి కేవలం ఇరవయ్ వేల మైల్లే తిరిగింది కదా అని చిన్నగా నా బుజ్జి అలియాస్ హొండా అకార్డ్ ని బూక్ చేసెశారు అందరు కలసి.
దారిలో అమిత్ గాడు తోడు అవ్వడంతో మంటకి గాలి తొడైనట్టు సెర వేగంతో నివ్ జెర్సి,నివ్ యార్క్ లని దాటుకుంటూ వంతుల వారిగా ద్రైవ్ చేసుకుంటూ సరదాగా సాగిపోయింది విహార యాత్ర.ఫాల్స్ దగ్గర పడుతూండే కొద్దీ రోడ్డుకి రెండు వైపులా మెడని అలా దాని వైపుకి తిప్పెసుకొనే సౌందర్యం, కంపుటర్ రేస్ గేం లో అప్పుడే ఎర్పడి నట్టూ ఎర్పడుతున్నట్టుగా కనిపించ సాగింది...

మొత్తానికి ఆకరి ల్యాప్ అమిత్ మా గుండెలు గుప్పెట్లోకి వచ్చేలా డ్రైవ్ చేసినప్పటికీ ఆ పైవాడి దయతో హోటల్ చేరుకున్నాము....రాత్రి పది గంటలకి...వేకువ పాదునే లేసి ఫాల్ వైపుకు నడుస్తూ వుంటే రోడ్డుకి అటు వైపు పంజాబి హొటెల్ కనిపించింది..ఇంకెముంది ఒసారి జలపాతం సంగతి మర్చిపొయ్యి పావుబాజి తో మొదలెట్టి నైట్ డిన్నర్ వరకు ఇంకెమకర్లేదు అనేంతగా కుమ్మేశాము...

ఇక్కడ పంజాబి దాబా ఎక్కడిదా అనుకుంటున్నారేమో...నయాగరా కి అటు వైపు అదే కెనడా లో, ఇటు మా వైపు ఇలాంటి దాబాలు ఎన్నో వున్నాయి.అలా ఆక్రమించేశారు మన పంజాబీ అన్నయలు.....

'నువ్వు నాకు నచ్చావ్' సినెమాలో ఆర్తికి కలలో కనిపించేది ఇదె. అంటే వెంకి లేడను కోండి:)మెయిడ్
ఆఫ్ ద మిస్ట్ అంటూ నయాగరా హార్స్ షూ కిందకి వెల్లిపోయింది నావ...అప్పుడెప్పుడో మా షిమొగా జాగ్ ఫాల్స్ కిందకి వెల్లినప్పటి అనుభవాన్ని పదింతలు చేస్తే ఎలా వుంటుందో అనిపిచేసింది అనుకోండి...


కేవ్ ఆఫ్ దా విండ్స్ :- వర్షంలో మా చిన్నపటి స్కూల్ రిక్షా అతనిలా కవర్లు తొడుక్కోని తనివితీరా తడచిపొయ్యాం....నయాగరా గురించి కల్లకి కట్టినట్లు చెప్పడం కంటే కల్లతో చూసేయడమే వో గొప్ప అనుభూతి,సో ఇంతటితో నయాగరా ఫాల్ కథ ఆపెస్తూ , ఇప్పుడు అందరు బిజీ గా మాట్లాడేసుకుంటున్న మన రాజకియాల విషయానికి వస్తే,నాకు జలపాతానికి మన రాజకీయ పార్టిలకి పెద్ద తెడా ఎమి లెదనిపిస్తొంది ...

అది ఎలా? అంటార


ఇలా....Indian Politics :-The water fall model....

Every political party starts at the peak like a waterfall...

As they fall of the cliff to start,few bang their head against the rocks below and stay there for ever...

Few go ahead sustaining the pain like the sacred river Ganga...


Some will quench your thirst ,while some will flood you out of your homes..

As they flow like a river there will be many bushes with thrones on the way ....


Overcoming, they go further gaining speed/people like a flood ,and they will get polluted/corrupted...


Finally when the time comes , they will join hands with the sea which has already tasted the salt...


Now thats 'Grand Alliance...'


The only difference between the water fall and todays political parties is that the later will flood you more than they serve you!!


Yes youth should join politics.For some its a fashion for some its a passion.But social service should be the precedence/foundation.The change you are looking for is you(Vote your heart out!!) and keep doing all the good stuff you always do and not just politics.


"Khel katam నాటకాలు Begin..."


Related Articles


Florida Part 2:Miami The Paradise


UK Visitor Visa for non US Citizens in USA


Hasinis Day Out


Florida Part 1:Six days in Orlando

Texas:Take 8


F.E.A.R:-Forget Everything And Ride!!


Little Rock ,Arkansas


Wild Wild West 2


Dance in Delaware


Austin Texas


First Ski


Kerala


Wild Wild West 1


Denver The Mile High City


Ocean City