Sunday, November 16, 2008

డెలావేర్ డ్యాన్స్:-తెలుగువారి దసరా,దీపావళి....


లొకేషన్:-డెలావేర్
సమయం:-దసరా,దీపావళి పండుగలని గనంగా జరుపుకొనేందుకు తెలుగు వారంతా ఏకమయిన వేల....

నెలరోజుల నుంచీ ఇల్లు,కారు,ఆఫీసు అని తెడా లెకుండా KBL పాటలు వింటూన్న సమయం అది.జీవి నాలుగురాటింగు ఇచాడనే కాదు ,మా నివ్ జెర్సీ నవ యువ తార వరున్ సినిమా చూడాలని వారాంతం వరకూ ఆగలేకగురువారమే బయలుదేరాము డెలవేర్లో ప్రివివ్ షోక్ చూడాలని ఫ్యమిలీ మరియూ మిత్రులతో...

సమయానికి మేము హాలు చేరెను...సమయానికి...:)
టికెట్లతో పాటు పాప్-కార్న్ కూడ కొనుక్కోని లోపలకి వెల్లాము.Actually వెల్లబొయే లోపే వైట్ అండ్ వైట్ దుస్తులుదరించిన నలుగురు వ్యక్తులు మమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు.విషయం ఎంటంటే డెలావేర్ తెలుగు అస్సొసియేషన్ వారు దిపావళి ,దసరాపండుగలను గనంగా జరుపుకుంటున్నారంట,మెమంతా రావాలంట..:).వెంటనే నేను ,కల్చరల్ ప్రోగ్రాంస్ ఎమన్న వున్నాయ అండి అని అడిగాను.స్టేజీ వుందంటే డ్యాన్సు కట్టేసేవాడినికాలెజిలో.ఆ కధ మరో సారి చెప్తాను లేండి.ఆ నలుగురి లో ఒకరు, మీరు డ్యన్స్ చెస్తారు కదు పోయిన సంవత్సరంరావల్సింది ,పెళ్ళి పనుల వల్ల రాలేక పోయారు అనడంతో నాకు సగం పని తగ్గిపోయింది...

ఇ సారి తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి, KBL సినిమాతో బాగా ఇన్స్పిరేషన్ తెచ్చుకోని వారం రోజులు చోటి సాయంతో బాగప్రాక్టీసు చేశాను.మిగతా కధ నేను చెప్పను.ఎందుకంటే డెలావేర్ తెలుగు అస్సొసియేషన్ వారు చెప్పెశారు...వారి ప్రెస్ రిలీసులో ఇలా.===================================================================================================

DTA (Delaware Telugu Association) celebrated Dasara 2008 at the Auditorium of Hindu Temple of Delaware on Oct 18th, 2008.The event started with Carnatic music , followed by Association inaugural speech , cultural programs and competitions.Highlights of the evening:-

1)Panchatantram Depicted through classical dance.

2)Dance by Bharath,Prem and Team .
3)The Fancy Dress(Dasara Veshalu) competition saw kids in different avatars from Hanuman to Sri Ram.
4)The event of the evening was musical concert by Anitha Krishna Group. They started of from 'sa ri ga ma pa da ni sa' with golden oldies and ended it with recent chartbusters like "karo karo jara jalsa" enthralling the audience.


Followed by Authentic Telugu Dinner .

DTA thanks DV RaoGaru,Rao Rayavarapu Garu,SanthaRamGaru,ThirumalGaru,Syam KosigiGaru and all the volunteers.

===================================================================================================


శంకర్ దాద m.b.b.s ...వు హా వు హ అంటునేగాజువాకే పిల్లమాది అంటూ మొదలెట్టాము....బంగారు కోడి పెట్టతో ఆ తరాన్ని మెప్పించి..'యమహో యమ్మా' అంటూ ఇ తరం వాల్ల హ్రుదయాలకి దగ్గరయ్యాము...


స్టేజి దగ్గర నుంచీ ఇంటికి బయలుదేరేవరకు అందరి మన్ననలు అందుకుంటూ,మాతో వచ్చిన మిత్రులతో పాటు కొత్త మిత్రులతో కలసి డిన్నర్ చేసి ఇంటికి బయలు దేరాము.......

"If music is life , then dance is living it to the full."

నాని